JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

AKUTTMEDISIN

Ambulansen rykker ut til hikke, tannverk og tett nese: – Tom for Otrivin

RYGGEN FRI: Det regjerer en «hold ryggen fri»-mentalitet i norsk helsevesen, mener Lars Vereide.

RYGGEN FRI: Det regjerer en «hold ryggen fri»-mentalitet i norsk helsevesen, mener Lars Vereide.

Erling Slyngstad-Hægeland

Ambulansen i Arendal henter stadig flere som ikke er akutt syke. – I dag opplever vi at vi ikke har biler til dem som trenger det, fordi de er brukt på noe annet som rett og slett er tøv, sier tillitsvalgt og ambulansearbeider Lars Vereide.

2024031209321320240312121648

marte.bjerke@fagbladet.no

  

Ambulansearbeider Lars Vereide mener helsevesenets redsel for å gjøre feil rett og slett truer pasientsikkerheten.

– Sannheten er at vi er mer i produksjon enn i beredskap. Før satt vi og venta på at det skulle skje noe. I dag er vi ute og produserer pasienter, sier Vereide, som er ambulansearbeider og klinikktillitsvalgt for Fagforbundet på Sørlandet sykehus i Arendal.

Han illustrerer med noen av de mer ekstreme eksemplene fra ambulansen: Når han eller kollegaene har rykka ut til mennesker med hikke, tannverk og tett nese, meldt som pustebesvær.

– Pasienten var gått tom for «Otrivin», kommenterer Vereide.

I dag blir nesten alle oppdrag definert som røde(*2), eller akutte, hevder han.

– Uten at de egentlig er det. De er kanskje ikke grønne, engang.

Ifølge sykehusets egne tall lot ambulansen i overkant av 7600 pasienter bli igjen på adressen de kom til i fjor.

– De trenger kanskje hjelp, men en annen hjelp enn ambulansen kan gi, sier Vereide.

{f4}

– Mange forsinkelser

Antall ambulanseoppdrag i Norges sørligste region ligger på cirka 45.000 i året, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Siden 2012 har antallet oppdrag økt med nesten 50 prosent.

Men kanskje mer oppsiktsvekkende er det at antall akutte ambulanseoppdrag på Sørlandet har økt med nesten 90 prosent i samme periode. De «vanlige», eller grønne oppdragene, er gått ned.

MÅ FÅ BRUKE FAG: – Jeg er opptatt av at de som jobber på AMK og i legevaktsentralen får bruke sin faglige kompetanse til å sile telefonene bedre, sier Lars Vereide.

MÅ FÅ BRUKE FAG: – Jeg er opptatt av at de som jobber på AMK og i legevaktsentralen får bruke sin faglige kompetanse til å sile telefonene bedre, sier Lars Vereide.

Erling Slyngstad-Hægeland

– Mener du at pasienter kan ha dødd i påvente av en bil? 

– Det er vanskelig for meg å si at folk har dødd i påvente av en bil, men at det er mange forsinkelser som følge av samtidighetskonflikter(*1), det er åpenbart.

– Men er det ikke bedre å sende én bil for mye enn én for lite?

– Jo, men det ene utelukker ikke det andre. I dag opplever vi at vi ikke har biler til dem som trenger det, fordi de er brukt på noe annet som rett og slett er tøv, sier Vereide.

Det hersker en «hold ryggen fri»-mentalitet i norsk helsevesen, som går ut over dem som trenger helsehjelpen aller mest, mener Vereide. Fagfolka i akuttkjedens førstelinje må få større tillit og muligheter til å bruke faget sitt i møte med dem som ringer 113.

– Jeg er opptatt av at de som jobber på AMK(*3) og i legevaktsentralen får bruke sin faglige kompetanse til å sile telefonene bedre.

{f3}

Fra nullvisjon for feil til nullvisjon for død

En nullvisjon for feil er urealistisk, tror hans tidligere kollega Christin Ø. Haslestad, som i dag sitter i styret i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

– Vi kommer til et skjæringspunkt hvor det uavhengig av en «ryggen fri»-tankegang skjer feil. Og vi må finne balansen der de rette folka får hjelp. For sånn som det er nå, så er det de som skriker høyest eller riktigst som får hjelp. De som er virkelig syke, er gjerne stille, sier Haslestad.

NULLVISJON FOR DØD: Politikerne må på banen og sette lista for hvor grensene skal gå, mener Christin Ø. Haslestad.

NULLVISJON FOR DØD: Politikerne må på banen og sette lista for hvor grensene skal gå, mener Christin Ø. Haslestad.

Erling Slyngstad-Hægeland

– Vi har bevegd oss fra en nullvisjon for feil mot en nullvisjon for død.

Jakta på et feilfritt helsevesen: Derfor går det galt

Hvor langt og mye skal vi behandle? Dette er noe også Helsepersonellkommisjonen tar opp i sin rapport. Det er på tide at noen voksne kommer inn i rommet, mener Haslestad.

– Dette er en politisk beslutning. På et tidspunkt kommer systemene til å knele hvis ingen tør å legge lista.

{f1}

Strengere siling av telefoner

20. februar gikk startskuddet for arbeidet med en ny stortingsmelding om de akuttmedisinske tjenestene. Da gikk fristen ut for å sende innspill til hva meldinga skal ta for seg. Det er 20 år siden sist en norsk regjering gjorde et slikt overordnet arbeid for denne delen av helsevesenet. 

{f2}

Lars Vereide har flere konkrete forslag til hvordan hele den akuttmedisinske kjeden kan fungere bedre. Strengere siling av telefonene på legevakta og i nødsentralen AMK er ett tiltak, at alle bruker samme system er et annet. I dag brukes ulike systemer for å sortere i legevakt, nødsentral og ambulanse. Det gjør at like symptomer kategoriseres ulikt. I ett system er pustebesvær alltid et rødt – altså akutt – oppdrag. I andre trenger det ikke å være det.

– For mye polarisering

Det beste som kan komme ut av arbeidet med en ny stortingsmelding, er bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, mener Vereide.

– For å lykkes i et slikt samarbeid, må vi skape større forståelse for hverandres arbeidsoppgaver. I dag opplever jeg ofte en polarisering, der vi sitter og skyver ansvaret over på hverandre, sier ambulansearbeideren.

Han mener det må tas noen skikkelige skippertak på flere områder.

MANGE OPPDRAG: Denne ettermiddagen er det virkelig akutt. Kvinne med hjerneslag kjøres til sykehuset i Kristiansand av Kristoffer Pedersen (t.v.) og Harald Landa (t.h.). I midten: Lars Vereide.

MANGE OPPDRAG: Denne ettermiddagen er det virkelig akutt. Kvinne med hjerneslag kjøres til sykehuset i Kristiansand av Kristoffer Pedersen (t.v.) og Harald Landa (t.h.). I midten: Lars Vereide.

Erling Slyngstad-Hægeland

– Eldreomsorgen og psykiatrien må styrkes, for å nevne noe. Generelt sett blir det flere og flere tilbud og færre ansatte som skal gjøre jobben. Vi må rekruttere flere og holde på de folka som er i jobb, sier Vereide.

Økonomien til både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må også styrkes, mener han, men samtidig: Penger løser ikke alt.

For det er ingen vits i å tilføre ressurser i form av for eksempel flere ambulanser, hvis ambulansene fortsetter å dra ut på unødvendige oppdrag, påpeker ambulansearbeideren.

– Og så må folk tenke seg om før de ringer 113, oppfordrer Vereide og legger til at han har forståelse for at lang ventetid på legevakt fører til at mange ringer nødnummeret.

*1 En samtidighetskonflikt er når flere henvendelser eller hendelser, som har behov for ambulanse, skjer samtidig.

*2 Et rødt oppdrag er et akutt oppdrag, som brukes ved livstruende skader og sykdommer. Et gult oppdrag er et oppdrag som skal utføres uten unødig forsinkelse, men som ikke anses som livstruende. Et grønt oppdrag er det minst akutte. Det kan være snakk om pasienter som skal transporteres fra sykehus og hjem.

*3 AMK står for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Dette er en nødsentral som svarer på nummeret 113.

De ansattes løsninger for en bedre akutt-tjeneste

Dette er innspill fra ansatte som jobber på akuttmottaket i Arendal, i ambulansen i Arendal og i AMK-sentralen på Sørlandet:

1. Rus- og psykiatripasientene må få et lavterskeltilbud i kommunene. Et sted de kan dra til akutt, der de har noen å prate med, en seng å sove i, litt mat.

2. En mer kritisk siling av telefonene som kommer inn til AMK-sentral og legevakt. Mer tid til faglig, medisinsk oppdatering i sentralene og mer mulighet for å ta faglige vurderinger av telefonene som kommer inn.

3. Alle må ha samme system for å sortere pasienter. 

4. En åpen diskusjon i samfunnet om hvor langt behandling skal gå, og en tydelig holdning fra politikerne om hvor grensa går. 

5. Eldre må i større grad behandles der de bor, på eldresenteret eller sykehjemmet. Dette forutsetter bedre legedekning i kommunene.

6. Bedre samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, mellom somatikk og psykiatri.

7. Bemanningen må øke i takt med oppgavene. 

8. Det må skrives avviksmeldinger når avvik skjer.

9. Flere ambulanser.

Stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

• Det er 20 år siden den forrige stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester kom.

• Fristen for å gi innspill til arbeidet med meldingen som nå skal lages gikk ut 20. februar.

• «Et sentralt tema i meldingen vil være hvordan vi sikrer beredskap og et godt akuttmedisinsk tilbud i hele landet – blant annet gjennom nye samarbeids- og arbeids­former, bruk av teknologi, personell og kompetanse,» heter det i regjeringens omtale av den kommende meldingen.

Ambulansen i Arendal

• Har to døgnbiler som går hele døgnet året gjennom. Én langtransportbil som brukes på dagtid mandag til og med fredag. Denne bilen er tiltenkt å brukes mellom Sørlandet og Oslo universitetssykehus, men den blir også brukt til akuttoppdrag lokalt. Én legevaktbil i turnus.

• Antall ansatte er cirka 60 som går i turnus i 12-timers vakter.

Økning i oppdrag

• Antall ambulanseoppdrag i Norges sørligste region ligger på cirka 45.000 i året, viser de ferskeste tallene fra 2022. Oppdragene har økt jevnt og trutt hvert år.

• Siden 2012 har oppdragsmengden økt med nesten 50 prosent på Sørlandet.

• Antall akutte ambulanseoppdrag har økt med nesten 90 prosent i samme periode. De «vanlige», eller grønne, oppdragene er gått ned.

• Den samme tendensen ser vi i andre av landets helseforetak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy