Tekst: Ida Søraunet Wangberg " />

I denne barnehagen har toppa bemanning økt trivselen og redusert sykefraværet

STORFORNØYD: Barne- og ungdomsarbeider Siv Helen Loe har funnet seg godt til rette i den nye rollen sin, der hun jobber en uke på hver av de fire basene i Brøset barnehage.

STORFORNØYD: Barne- og ungdomsarbeider Siv Helen Loe har funnet seg godt til rette i den nye rollen sin, der hun jobber en uke på hver av de fire basene i Brøset barnehage.

Ole Martin Wold

Gjennom prosjektet «Toppet bemanning» går fagarbeider Siv Helen Loe «oppå» den vanlige bemanninga i barnehagen. Det har gitt sterkere samhold blant de ansatte, lavere sykefravær og mer ro blant barna.

2021121411133920211214113355

ida.wangberg@fagbladet.no

Siv Helen Loe sitter på gulvet med en gruppe barn i Brøset barnehage og bygger to høye tårn av Kapla-klosser.

– Og snart så bygger vi bru over, sier hun entusiastisk.

– Da må tårnene være like høye, kommer det kontant fra ett av barna.

– Ja! Det stemmer, da må de være like høye, sier den erfarne barne- og ungdomsarbeideren.

Det er sånn hun liker å jobbe. Tett på barna og tett på leken, eller nærmere bestemt i leken, helst uten å bli distrahert av alle «må-oppgavene» i barnehagen, som matlaging, rydding og vasking.

Nytt prosjekt

Slik får hun også jobbe mye gjennom prosjektet «Toppet bemanning». For Brøset barnehage, der hun jobber, er en av elleve kommunale barnehager i Trondheim som har fått tilført en ekstra stilling for å toppe bemanninga.

Barnehagen tar blant annet imot barn som er nyinnflyttet i kommunen gjennom hele barnehageåret. Det gjør at barnetallet varierer, og bemanningen er i perioder bedre enn normen på tre småbarn og seks store barn per ansatt. Derfor har barnehagen i en periode hatt mulighet til å ha to fagarbeidere i et «toppa-team». De er ikke en del av grunnbemanninga, men jobber på alle barnehagens fire baser, ei uke på hver.

{f1}

Hver onsdag sender baseansvarlige en oversikt til enhetsleder over alt planlagt fravær kommende uke. Alt legges inn i en plan, som alle har tilgang til å se. Enhetsleder og de to ansatte i «toppa-teamet» avgjør så om de må steppe inn noen steder den uka.

Tanken er å bruke færre vikarer, så barn, foreldre og ansatte i stedet skal få forholde seg til en ansatt de allerede kjenner ved fravær.

Ny rolle

For Siv Helen Loe har prosjektet gitt en ganske annerledes arbeidshverdag. Fra å ha vært fast på en storbarns-base i 14 år, jobber hun nå en uke på hver base. I tillegg flyttes hun på når det trengs. Selv synes hun det er helt topp.

Hun bruker den nye rollen til å gjøre det hun liker best: å være tett på barna, og å sette i gang aktiviteter og prosjekter. Hun starter med det med en gang hun kommer på jobb.

– Jeg jobber bevisst med å inkludere barna og skape ro i en del av basen. Det minsker konflikter blant barn, og når ungene trives, trives vi også, sier hun.

Loe ser foreløpig ingen store utfordringer ved å jobbe på denne måten.

– Jeg har en personlighet som er laget for fart og spenning, og det passer nok godt. Det er nok ikke alle som ville likt det like godt å flytte så mye rundt. Men jeg tror alle kan mestre det på sin måte, ved å tilpasse rollen til sin egen personlighet og det man er god til.

– Trygt og godt

Pedagogisk leder Hilde Larsen er godt fornøyd.

– Det er trygt og godt, både for oss ansatte og ungene. Å få inn en ukjent vikar kan ofte være litt krevende. Barna kan bli usikre, og det tar ofte mye tid å lære opp vikaren. Men når jeg vet at det er Siv som kommer, er det deilig, sier hun.

BEDRE SAMARBEID: Pedagogisk leder Hilde Larsen opplever at det å ha ekstra stillinger som går oppå den vanlige bemanninga i barnehagen gir bedre samhold, raushet og helhetstenkning blant de ansatte på de ulike basene.

BEDRE SAMARBEID: Pedagogisk leder Hilde Larsen opplever at det å ha ekstra stillinger som går oppå den vanlige bemanninga i barnehagen gir bedre samhold, raushet og helhetstenkning blant de ansatte på de ulike basene.

Ole Martin Wold

Spesielt i oppstarten av barnehageåret, da det begynte nye barn, kom en ekstra stilling godt med.

– I starten må man ofte være én-til-én med de nye barna. Da var det godt å kjenne på at jeg ikke trengte å bekymre meg for de eldre barna, for da hadde vi en ekstra som var sammen med dem.

Larsen forteller at også barna gleder seg til Siv skal komme. Ett- og toåringene er fulle av forventning, og setter seg ned på madrassen og venter.

– Det gjør noe med hele dynamikken. Det at hun er her i perioder, gjør det også lettere å stå i det når vi har fravær og hun ikke kommer. Det går, for vi vet at hun kommer i morra, sier ped-lederen.

Nedgang i sykefraværet

Larsen skulle gjerne hatt enda flere ekstra stillinger.

– Det er et hardt press på ansatte i barnehage, få pauser, og det er lett å få dårlig samvittighet for det vi ikke rekker over. Når vi har den ekstra stillingen, er det mulig å ta noen pauser, og det er mer ro i hele gruppa når flere deler på jobben, sier hun.

Enhetsleder Anne Saksvik Buhaug merker også effekten av prosjektet godt.

– Akkurat nå har vi ikke utgifter til vikar ved sykefravær. Det er tydelig at toppet bemanning har gitt mer stabilitet i personalgruppa, ved at det er faste ansatte som er rundt deg, også ved fravær, sier Buhaug, som håper prosjektet vil synliggjøre behovet for flere faste ansatte med kompetanse.

BEDRE KVALITET: Så langt har prosjektet med toppet bemanning gitt bedre kvalitet og lavere sykefravær og vikarbruk, konstaterer enhetsleder Anne Saksvik Buhaug fornøyd.

BEDRE KVALITET: Så langt har prosjektet med toppet bemanning gitt bedre kvalitet og lavere sykefravær og vikarbruk, konstaterer enhetsleder Anne Saksvik Buhaug fornøyd.

Ole Martin Wold

Ped-leder Hilde Larsen forteller at også foreldrene har fått med seg prosjektet.

– En mor sa til meg at hun merka forskjell, at det er mer rolig nå enn før. Så at det har stor effekt, er det ingen tvil om.

Effekten føles også for de ansatte. Storbarn-veteran Siv Helen Loe har fått nye perspektiver på et yrke hun kjenner godt.

– Jeg har lært mye av å gå i andres sko. Etter å ha vært på storbarn i 14 år, er det lett å stå og peke og synse om hva de andre gjør. Men når man jobber der selv, er det lettere å forstå folk, hvordan det egentlig er å jobbe der de gjør, og hvorfor de gjør som de gjør. Alle burde egentlig prøve det, sier hun.

Toppet bemanning i Trondheim kommune

• Toårig prosjekt ved elleve kommunale barnehager i Trondheim.

• Politisk bestilling fra flertallet i bystyret, bestående av Ap, SV,
Sp, MDG.

• Målet er at ansatte som barna allerede kjenner skal erstatte ukjente vikarer ved fravær, og at sykefraværet skal gå ned.

• Etter korona-utsettelse kom prosjektet
i gang våren 2021. Det avsluttes 31. desember 2022.

• Innebærer at hver enhet har fått en ny fagarbeiderstilling. Hvordan den brukes, bestemmer den enkelte barnehage selv. Noen har spisset inn mot kjøkken, f.eks.

• Prosjektet finansi-
eres med en ekstra bevilgning på sju millioner kroner, i tillegg til at vikarbudsjettene for barnehagene som deltar i prosjektet kuttes med 50 prosent av lønnsutgiftene til
en ekstra stillingen.

• Stillingene som ble lyst ut var opprinnelig tenkt som midlertidige prosjektstillinger, men etter tilbakemeldinger fra blant andre Fagforbundet ble de utlyst som faste stillinger.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy