JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Klagene ble avvist – ikke ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd i Oslo

Stine Westrum mener saken om årsmøtet i Fagforbundet Helse, Velferd og Sosial i bunn og grunn handler om en nestleder som ble vraket av et flertall i valgkomiteen til fordel for en annen kandidat, og som ønsket å kjempe for vervet sitt, men som tapte valget.

Stine Westrum mener saken om årsmøtet i Fagforbundet Helse, Velferd og Sosial i bunn og grunn handler om en nestleder som ble vraket av et flertall i valgkomiteen til fordel for en annen kandidat, og som ønsket å kjempe for vervet sitt, men som tapte valget.

Bjørn A. Grimstad

Både Fagforbundet Oslo og forbundsstyret sentralt har avvist klagene som kom etter årsmøtet i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd i Oslo. Dermed blir det ikke ekstraordinært årsmøte og nytt valg.

2023070610260420230706140322

per.flakstad@fagbladet.no

(13.55: Saken er oppdatert med en kommentar fra Janne E. Håkonsen.)

Etter årsmøtet i foreningen 25. januar kom det inn 17 klager på gjennomføringen av møtet. Det som har fått mest oppmerksomhet i etterkant er valget av nestleder der tidligere nestleder Stig Berntsen, som er klubbleder og hovedtillitsvalgt ved Helseetaten i Oslo, tapte for utfordrer Preben Torbjørnsen med knapp margin.

Oslo: Avviste klagene

Oppsummert mente klagerne at dårlige forberedelser og uklare regler under gjennomføringen av møtet hindret dem i å stemme.

Allerede i februar ble klagene avvist av Fagforbundet Oslo som foreningens overordnede organ, men to av klagerne gikk videre til forbundet sentralt. Nå har forbundsstyret behandlet saken og godkjent avgjørelsen til Fagforbundet Oslo og mener at det derfor ikke er grunnlag for å gripe inn fra forbundsstyrets side.

– Ille, men ikke uventet, sier Stig Berntsen. (Les hele kommentaren hans lenger ned i saken).

Leder i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd i Oslo, Stine Westrum, håper at saken nå kan legges død og at foreningen kan konsentrere seg om annet arbeid, blant annet valgkampen og arbeidet for et fortsatt rødgrønt byråd i hovedstaden.

– Vedtektene ble fulgt

Hun avviser at vedtektene ikke ble fulgt og at deltakere ble forhindret i å stemme på grunn av uklare regler under gjennomføringen slik Stig Berntsen og klagerne har hevdet.

– Vi har ikke innskrenket medlemmenes demokratiske rettigheter, men utvidet dem ved å åpne for at årsmøtet kunne arrangeres som et hybridmøte med både fysisk og digital deltakelse. Vi har åpnet for digital deltakelse for å gi muligheten til å være med for folk som ikke befinner seg i Oslo eller har vanskeligheter med å møte opp fysisk, sier hun.

– Men det at vi har åpnet for å delta digitalt betyr ikke at folk som egentlig holder på med noe annet, for eksempel at de er på jobb, skal kunne logge seg inn, avgi en personstemme, og så logge seg av igjen, sier hun. Det er ikke sånn årsmøtet skal fungere, mener Westrum.

Hun legger også til at både innkalling, forretningsorden og hvordan årsmøtet skulle organiseres ble godkjent av årsmøtet uten protester. Det var først etter valget at deltakere mente reglene enten var uklare eller ikke var fulgt.

Les protokollen fra årsmøtet her:

Oslo: Avviste klagene

Ifølge klagebehandlingen til Fagforbundet Oslo viser loggen fra Teams-chatten under årsmøtet at flere personer var ut og inn av møtet. Under konstitueringen ble alle digitale deltakerne bedt om å registrere seg med fullt navn. De få som ikke fulgte dette, ble fjernet fra møtet.

Ifølge protokollen foreslo møteleder Roger Dehlin under behandlingen av budsjettet å stenge både det digitale og fysiske møterommet for å få oversikt over antall stemmeberettigede før valget som var neste punkt på dagsorden. Forslaget ble godkjent av årsmøtet uten at noen stemte imot.

I tråd med vanlig praksis, var både det digitale og fysiske møterommet stengt også under valget som var det etterfølgende punktet på dagsorden.

Ifølge to av klagerne ble de lovet at de skulle bli kontaktet før valget. Dette var ikke noe møteledelsen hadde lagt opp til. En av møtedeltakerne lovet imidlertid tidlig i chatten å varsle, men da disse deltakerne fikk beskjed om valg, var møtet stengt i tråd med årsmøtets tidligere vedtak.

Flere har også klaget på at stemmeboksene var tilgjengelig i for kort tid. Stemmeboksene sto oppe i den tiden det tok å dele ut og samle inn stemmesedler etter at deltakerne hadde skrevet ned sine valg i det fysiske møtet. Ifølge Fagforbundet Oslos klagebehandling er det grunn til å tro at de som ikke oppdaget stemmeboksene før det var for sent ikke deltok i møtet ved å sitte foran skjermene sine under hele valget.

Fagforbundet Oslo konkluderte slik: «Selv om det har vært problemer med gjennomføringen av møtet er Fagforbundet Oslos oppfatning at årsmøtet fattet de vedtakene som protokollen viser, og at de innvendingene som kom til gjennomføringa av den digitale delen er en protest mot de lovlige fattede flertallsvedtektene om registrering ved fullt navn og at møtet før valget ble stengt for nye deltakere for å ha kontroll på hvem som var stemmeberettigede. Klagene tas dermed ikke til følge.»

Og det er denne konklusjonen forbundsstyret nå har besluttet å stille seg bak.

Ulike oppfatninger

– Min oppfatning er at de aller fleste som deltok på møtet – både fysisk og digitalt – har forholdt seg til vedtakene og valgene, sier Stine Westrum. De fleste klagerne, med unntak av Stig Berntsen og hovedtillitsvalgt for klubben i bydel Sagene, Janne E. Håkonsen, har også forholdt seg til vedtaket i Fagforbundet Oslo. Men de to klaget videre til Fagforbundet sentralt.

Det er selvsagt lov å klage på vedtak og gjennomføring for å få det prøvd i overordnede organer. Men jeg reagerer på at Stig Berntsen og klagerne først setter hele Fagforbundet i sving – både i Oslo og sentralt, og etterpå går ut offentlig i både Fagbladet og på sosiale medier og forteller sin versjon av saken mens den er under behandling, sier Westrum.

– Jeg registrerer at vi har to ganske ulike oppfatninger av saken, men jeg har ikke kunnet uttale meg om den så lenge den har vært under behandling, fortsetter hun.

Westrum mener saken i bunn og grunn handler om en nestleder som ble vraket av et flertall i valgkomiteen til fordel for en annen kandidat, og som ønsket å kjempe for vervet sitt, men som tapte valget: – Slik er det å være på valg. Det er noe alle vi som er i valgte tillitsverv må forholde oss til, sier hun.

– Fra mitt ståsted kan de se ut som om Berntsen forsøkte å mobilisere medlemmene i klubben der han er leder og tillitsvalgt, men at det ikke gikk å «svinge innom» et årsmøte, avgi en personstemme, og så logge seg ut igjen. Som jeg har sagt: Det er heller ikke slik et årsmøte skal være.

Ifølge Westrum fikk foreningen forslag fra klagerne om at de kunne trekke klagen dersom Stig Berntsen fikk tilbake vervet som nestleder i forbindelse med noen interne omrokkeringer i etterkant. Hun mener dette bekrefter at klagene først og fremst handlet om å hegne om egen posisjon.

Dette har fått Janne E. Håkonsen til å reagere: Jeg foreslo i en mail, uten støtte fra Stig Berntsen eller ønske fra ham, at styret kunne behandle et forslag om å ta Stig tilbake som nestleder 2 slik jeg mener det ville vært flertall for i årsmøtet med en bedre gjennomføring. Fra min side ble dette ble gjort som et forslag for å reparere skadene etter et dårlig gjennomført årsmøte og stort frafall på foreningskontoret. Ingen er tjent med en splittet forening, men så langt ser jeg ingen beklagelse fra leder, kun beskyldninger om at dette handler om en såret nestleder. Det er etter min mening feil, sier hun. 

Skal fortsatt samarbeide

– Hvordan blir det å samarbeide med Berntsen som klubbleder og tillitsvalgt i Helseetatens fagforening framover?

– Jeg ønsker et godt samarbeid med både han og alle andre som er klubbledere og tillitsvalgte. Vi har en viktig jobb å gjøre for medlemmene, og da må vi klare å samarbeide om målene våre til tross for at vi har ulike oppfatninger om denne saken, sier Stine Westrum.

Stig Berntsen: – Ille, men forventet

– Jeg er ikke akkurat overrasket over utfallet, sier Stig Berntsen i en kommentar. Han mener både Fagforbundet Oslo og senere forbundsstyret har behandlet bare utvalgte deler av klagene som ble sendt før de avslo dem.

– En gjennomføring av valget som i dette årsmøtet ville aldri blitt akseptert i et møte som var bare fysisk, mener Stig Berntsen.

– En gjennomføring av valget som i dette årsmøtet ville aldri blitt akseptert i et møte som var bare fysisk, mener Stig Berntsen.

Øystein Windstad

– Det verste med hele denne saken er at den åpner opp for at en ledelse kan rigge et årsmøte slik at flertallet ikke når opp fordi flere ikke får stemme. Hvis alle som ønsket det hadde fått stemt under valget, er jeg overbevist om at resultatet hadde blitt et annet.

– Jeg mener den digitale gjennomføringen av valget er svært kritikkverdig. En gjennomføring som i dette årsmøtet ville aldri blitt akseptert i et møte som var bare fysisk. Å godkjenne dette er det samme som å gi en sittende ledelse en enorm makt til å gjennomføre ting slik den selv ønsker, og det synes jeg er ille, sier han.

Jeg synes også det er uholdbart at foreningen ikke har tatt kontakt med medlemmene som har klaget, og som nå ikke lenger har tillit til egen forening, slik jeg oppfatter det.

Du kan lese mer om Berntsens oppfatning av saken her

– Hvordan blir det å samarbeide med Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd etter dette?

– Jeg mener klubben vår står på og gjør en god og viktig jobb. Vi har dessverre slitt med å få svar fra foreningen på en del spørsmål som vi er avhengig av i arbeidet vårt, og det må vi få orden på. Men vi skal fortsette å stå på, sier Stig Berntsen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy