Har norske arbeidsplasser en ruskultur?

De fleste av oss syns at jobb og alkohol ikke hører sammen. Men én av fire øl som lesker norske struper, drikkes i tilknytning til jobb.

– Bør avgjøres ved folkeavstemning

Fagbevegelsen frykter den nye handelsavtalen Tisa vil føre til storstilt privatisering som ikke kan reverseres. – Like viktig som EU-kampene i 1972 og 1994, mener Mette Nord, Fagforbundets leder.

Storstreik 28. januar

Protesterer mot endringer i arbeidsmiljøloven 28 .januar.

Unio oppfordrer til politisk streik

Nå er det klart: Unio er med på politisk streik – sammen med YS og LO.

«Superbiblioteket» i Stavanger kan bli årets bibliotek

Stavanger kulturhus Sølvberget har 500 egenproduserte arrangementer i året.

Erikssons regler er fulle av smutthull

Reglene som skal gjøre midlertidige jobber til et springbrett inn i arbeidslivet er fulle av smutthull og nesten umulige å håndheve, mener LOs samfunnsøkonomer.

– Flertallet ønsker ikke langvakter

Fagforbundet mener arbeidsminister Robert Eriksson er i utakt med arbeidslivet når han åpner for lengre arbeidsdager og mer overtid.

Oslo mister 20 akutt-plasser

Ila hybelhus i Oslo legges ned til sommeren. De ansatte håper politikerne sørger for et like godt tilbud til byens rusmisbrukere før hybelhuset avvikles.

Her er Erikssons lange arbeidsdager

Arbeidsminister Robert Eriksson åpner for lengre arbeidsdager og mindre betaling for overtid.

– Aktivitetsplikt på verdigheten løs

Regjeringens forslag om aktivitetsplikt viser en dømmende holdning overfor sosialhjelpsmottakere, mener Britt Silseth, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.

Ny oppgavefordeling gir mer tid til pasientene

På Sørlandet sykehus har portører og andre yrkesgrupper overtatt oppgaver fra pleierne. Det er en fordel for pasientene.

For få meldinger om avvik på sykehjem i Oslo blir stemplet som avvik

Kommunerevisjonen har påtalt avvik ved to sykehjem i Oslo. Det gjelder Lilleborg sykehjem og Ryenhjemmet. Begge får påpakning for «en klar underrapportering av avvik».

Arbeidsministeren ypper til mer bråk

Nå er det overtid og søndagsjobbing som er i fokus for arbeidsminister Robert Eriksson.

– Regjeringa sukrer og sminker forslaget

Reglene som skal begrense bruk av midlertidige ansettelser er så skjønnsmessige at de er omtrent umulig å bruke, mener Atle Sønsteli Johansen, leder i LOs juridiske avdeling.

Kampen mot barnearbeid nytter

I dag mottar Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi Nobels fredspris for sin kamp mot undertrykkelse av barn og unge. En kamp som gir resultater, men det er langt fram.

LO heiser opprørsfanen

LO vil gjennomføre en to timer lang politisk streik mot regjeringens forslag om flere midlertidige ansettelser i månedsskiftet januar/februar.

Barn i Lier og Angola: Ulike liv – like drømmer

Barna i Lier tror at barna i Angola leker sisten. At de sparker fotball. At yndlingsretten er spagetti. At de er glad for å ha en mamma. Og er perlene i håret vonde å sove på, tro?

Et sjeldent disiplinert lønnsoppgjør

De mange partene i årets lønnsoppgjør viste en sjelden disiplin i begrensningens kunst, oppsummerer Fafo-forsker Åsmund Arup Seip.

Tillitvalgte i Fauske føler seg misbrukt av Eriksson

– Arbeidsminister Robert Eriksson misbruker oss i sitt politiske prosjekt som går ut på å svekke arbeidsmiljøloven, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Fauske, Linda Salemonsen.

Fagforbundet åpner for generalstreik mot regjeringen

– Det er ikke utenkelig vi vil gå til generalstreik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Transport går inn i blokadesaken i Tromsø

Ber LO tilby de 41 dømte havneaksjonistene juridisk partshjelp under ankesaken.

Møt lagerbarna

Justisminister Anundsen snakker om lageret av lengeværende barn. Vi gir dem navn og ansikt.

Stopper flytrafikken i protest

Klokka 13 i dag vil flyene på alle de store flyplassene blir stående på bakken i en time. YS-forbundet Parat aksjonerer mot regjeringens forslag om å utvide adgangen til midlertidige ansettelser.

Flere vil få fast jobb

Arbeidsministeren er overbevist.

Slutt med passiv utetid i barnehagen

I Grorud barnehage er barna i høyintensiv aktivitet minst en time om dagen. Da er syklene parkert. Og de ansatte drar i gang og deltar aktivt i leken.

Fagforbundsuka 2014

Se medlemmenes egne bilder fra Fagforbundsuka 2014 her.

Tillitsvalgte i Fagforbundet vil ha sterke markeringer mot usosiale lovforslag

Mange av Fagforbundets tillitsvalgte reagerte svært sterkt på meldingen fra regjeringen, om økt midlertidighet i arbeidslivet og mer tvang overfor sosialhjelpsmottakere. Generalstreik er på fleres lepper.

– Robert Eriksson forsøker å få steinhard pakke til å fremstå som myk og bløt

På Twitter var det sterke reaksjoner på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Styreleder og byråd mistenkte aldri korrupsjon

Ansatte varslet i årevis, men verken daværende styreleder for Sporveiene AS, Michael Tetzchner, eller ansvarlig byråd Peter N Myhre (Frp) fant grunn til å handle. Nå er dommene falt. Tidligere Unibuss-sjefer og ansatte har fått fengselsstraffer fra ni måneder til 5,5 år.

Seks Unibuss-ansatte dømt for korrupsjon

Tidligere toppsjef Helge Leite og fem andre er dømt til mellom ni måneder og fem og et halvt års fengsel for korrupsjon.

Avfallsframtid i opphetet debatt

Skeptikerne seiret i Akershus-kommunene sørøst for Oslo. Det banebrytende prosjektet Kretsløp Follo ble skrotet i september, etter en opphetet debatt om teknologi, penger og bærekraft.

Agenda på tiggerferd

Tankesmia Agenda ber nå LO-forbundene om penger, men det er vanskelig å finne forbund som vil støtte dem økonomisk.

Uro i Euroland

Halvor Fjermeros har reist rundt i Europa og møtt fagbevegelsen. Det har det blitt bok av.

Bente fra Harstad er årets renholder

Bente Aarberg Madssen fra Harstad kjenner renholdsfaget bedre enn de fleste. Tirsdag ble hun kåret til årets renholder.

Eksperter anbefaler store kommuner og flere oppgaver

Store kommuner kan ta over oppgaver fra stat og fylke, hevder ekspertutvalg. Fagforbundet frykter økt privatisering.

Nå kan fagforeningsfradraget ryke

Skatte-utvalget vil fjerne fradraget for fagforeningskontingent.

120 blir sagt opp i Halden – Fagforbundet varsler rettssaker

I disse dager får 120 ansatte i helsesektoren i Halden kommune oppsigelsen i posten. Nå varsler Fagforbundet at sakene vil bli tatt til arbeidsretten.

Glåmdalsregionen slo på stortromma i Fagforbundsuka

De sju fagforeningene i Glåmsdalsregionen har god tradisjon med felles arrangementer. Mandag kveld fikk 180 medlemmer både faglig og menneskelig påfyll av Eli Rygg.

Havnearbeiderne anker dommen

Havnearbeiderne som ble dømt etter blokaden av Tromsø havn, anker dommen.

Høie kutter psykiatrisenger

Ruspasientene får døgnplasser. Psykiatripasientene må behandles hjemme.

Ap dobbelt så stort som Høyre

Arbeiderpartiet får 41 prosents oppslutning på Vårt Lands partibarometer for november.

Barnehage vant Akanprisen

Du kan godt være liten og likevel god på rusforebygging i arbeidslivet. Det er ABC-Bakken Barnehage i Kristiansund – årets Akanprisvinner – et glimrende bevis på.

Streiken blant Fagforbundets ansatte er over

Partene i konflikten mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening ble sent i går kveld enige om et anbefalt resultat. Streiken blant de ansatte i Fagforbundet er dermed over.

740 livvakter passer på fagbevegelsen

LO-delegasjonen som i disse dager besøker Colombia, får beskrevet en voldsom virkelighet. Et eget statlig livvaktprogram med 740 vakter beskytter de tillitsvalgte.

526 årsverk kan forsvinne

Fra 2016 kan de kommunale kontorene som driver med skatteinnkreving bli borte. – Mange ansatte er urolige, sier Trond Finstad i Fagforbundet.

Øker kuttet i statlig sektor

Budsjettavtalen med KrF og Venstre gir enda større kutt i offentlig sektor.

Vil bygge demokrati nedenifra

75-åringen Norsk Folkehjelp står for organisering, frivillighet og handlekraft. I tillegg har organisasjonen tonet flagg, og båndene mellom LO og Folkehjelpa har vært tette.

Vold mot kvinner koster fem milliarder

Vold mot kvinner koster samfunnet minst fem milliarder kroner årlig. Likevel har arbeidet mot volden lav status. Og fortsatt er det ikke pensum på politiskolen.

Overleveren

2014 er jubileumsår for Annette Michelsen. Det er ti år siden hun brøt med volden for godt.

– Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten fritidsklubben

Jakob Yuan Nergård (17) var ensom og utstøtt på skolen. Redningen ble fritidsklubben, hvor han fikk tillit og trygghet av Siv Janna Glømme og de andre voksne.

Au pair-senteret reddet

Regjeringen ville i sitt budsjettforslag legge ned informasjonssenteret for au pairer. Nå er senteret reddet i budsjettforhandlingene.

Med døden som jobb

De fleste av oss møter døden en sjelden gang. For krematøren, graveren, sykepleieren og presten er døden en del av jobben.

Barns rettigheter brytes daglig

Denne uka fylte FNs barnekonvensjon 25 år. Samtidig lever flere tusen barn i styrtrike Norge i en hverdag uten nok penger til et fullverdig liv.

Renholder fikk sykehusets lederpris

Hun startet karrieren med langkost, golvklut og grønnsåpe. Nå har renholdsleder Gyda Jenssen fått Sykehuset Innlandets lederpris.

Krangel om støtte til tillitsvalgt-skole

STATSBUDSJETTET: Støtten til Geneveskolen opprettholdes i Arbeiderpartiets budsjettforslag, mens regjeringa vil kutte den offentlige støtten helt.

Streiken blant Fagforbundets ansatte fortsetter

HK avviste i går et nytt tilbud fra Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening. Dermed fortsetter streiken blant Fagforbundets ansatte. I dag ble også flere LO-ansatte tatt ut i streik.

Streiken stopper LO-lederen

LO-leder Gerd Kristiansen skulle vært trekkplaster på LO Stats kartellkonferanse på Gol i dag. Men hun må holde seg i Oslo på grunn av streiken.

Movember - tid for å sjekke prostata

– Det var som å få en spade smadra i hodet. Å få beskjed om at du har kreft i prostata, gir mange tøffe tanker, sier Ernst Georg Ingebrigtsen.

Havnedemonstrantene i Tromsø dømt i tingretten

– Politiet hadde rett til å bortvise de 41 aksjonistene fra kaia i Tromsø, fastslår Nordtroms tingrett. – Møkkadom, svarer en av de dømte.

Historisk brudd i lokale forhandlinger i Bærum

Fagforbundet i Bærum mener kommunen har lovt at alle i turnus skal få turnustillegg fra 2014. Men arbeidsgiver tolker avtalen annerledes. – Jeg har mistet all tillitt til arbeidsgiver, sier fagforeningsleder Bjørn Johnsen.

Nav-ansatte trekker i uniform

Uniformene ankom midt i september. De ansatte i publikumsmottaket ved Nav Kristiansand er fra nå pålagt å ikle seg enten en vest eller en jakke påsydd etatens signalrøde sirkel.

Fikk sparken og ble politianmeldt – får 250.000 kroner i erstatning

En ansatt i Bærum kommune fikk sparken og ble politianmeldt av arbeidsgiveren for grovt bedrageri i fjor vår. Nå har han vunnet mot kommunen i lagmannsretten.

Fagforbundets ansatte streiker

Fra fredag morgen er 73 av Fagforbundets ansatte i streik, etter at meklingen mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening i går brøt sammen.

Sjokkert og opprørt over ødeleggelsene i Gaza

Ødeleggelsene etter krigen i sommer er opprørende, men det er den systematiske brutaliteten mot palestinerne som gjør sterkest inntrykk, sier Fagforbundets Palestina-ambassadør Ragnar Steinstad, som denne uken har vært i Gaza med Norsk Folkehjelp.

Eldre syke kan bli valgt vekk

Regjeringen bes om å prioritere hardere mellom pasientene i norske sykehus. Mest oppsikt vekker forslaget om å vurdere å bruke alder som kriterium.

Fagforbundets medlemmer vant ankesak om tjenestepensjon

Striden om tjenestepensjon for kommuneansatte som i sin tid reserverte seg har gått flere runder i rettssystemet. Nå har Fagforbundets medlemmer også vunnet fram i lagmannsretten.

Brudd med Norlandia

Fagforbundet og Norlandia blir ikke enige om pensjon. Dermed er det brudd i forhandlingene.

Revisorer slåss om jobben

Stadig flere kommuner lar private revisorer vokte fellesskapets verdier. Motstanderne hevder det truer demokratiet å overlate vaktbikkjerollen til private selskaper.

Nordisk velferd utfordres

Forskjellene øker og velferden forvitrer allerede i Norden. Vi makter ikke å holde oppe den høye organisasjonsgraden som trengs for å bevare maktbalansen i samfunnet.

Et gubbevelde går mot slutten?

Men fortsatt har 11 av 24 LO-forbundet aldri hatt en kvinne som leder.

Konkurranse på omsorg truer idealismen

Konkurransen om anbudene i pleie- og omsorgssektoren blir tøffere. Forskjellene mellom de ideelle institusjonene og de kommersielle selskapene står i fare for å viskes ut når alle må sette økonomi først.

– Eriksson feilinformerer Stortinget

Arbeidsminister Robert Eriksson har sagt i Stortinget at det ikke finnes forskning som dokumenterer at regjeringens forslag om å endre arbeidsmiløloven vil gi økt helserisiko. – Feilinformasjon, mener Aps Anette Trettebergstuen.

Kvalitet for både frisører og kunder

En ny kvalitetssalong er etablert. Salongen Pur Grønn frisør i Haugesund er den sjette salongen som Fagforbundet inngår avtalen med.

Over 13.000 underskrifter for ny tannhelsereform

Ungdommen i Fagforbundet har fått inn tusenvis av underskrifter til sin kampanje for å få tannhelse inn i egenandelsordninga. I dag ble de overlevert til politikerne på Stortinget.

Klemet Rønning-Aaby fra LO Kommune til Unio

Daglig leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby har takket ja til en stilling som forhandlingssjef i Unio.

KrF vil stoppe Eriksson

Kristelig Folkeparti vil tvinge Robert Eriksson til å snu, og stoppe mer attføring på anbud.

Når naturen slår tilbake

En syklon treffer delstaten Odisha i India i 100 kilometer i timen. Når den pløyer innover landet er farten økt til 200 kilometer i timen.

God avtale for ambulansepersonell

Fagforbundet og NHO Service er blitt enige om ny Ambulanseoverenskomst. Det blir samme lønnsvekst som for ambulansepersonell i helseforetakene.

Når det ikke fins rom i herberget

Tidligere i år ble beboere og ansatte ved Ila hybelhus i Oslo informert om at hybelhuset skal nedlegges fra sommeren 2015.

Portrett

Julerevolusjonær

Han har et frynsete rykte som forretningsmann. Som velgjører i juledagene omfavnes Henning Holstad av de fleste – også av sine argeste politiske motstandere.

BILDESERIER

Skrot blir til skatter

Knapper, korker og metallbiter omskapes til et strålende kunstverk av femåringene fra Bakken barnehage. Med materialer som ellers ville havnet på søppelfyllinga ser de verdien av kildesortering og gjenbruk i praksis.

VIDAR ERIKSEN

Tegninger fra Vidar Eriksens faste spalte i Fagbladet