Bussoppgjøret til mekling

Lønnsforhandlingene for ansatte i bussbransjen ble brutt i formiddag. – Vi fikk ikke noe tilbud, og hadde ikke noe å forhandle om, sier Fagforbundets forhandlingsleder Stein Guldbrandsen.

Må snu på hver krone

Kaia Vang må tenke seg om to ganger for å få assistentlønna til å strekke til for seg og sine to barn. Nå håper hun på et løft for de lavlønte.

Vant jobben tilbake

Anita ble oppsagt mens hun var sykmeldt. Nå har to rettsinstanser dømt oppsigelsen ulovlig, og Anita kan fortsette i jobben som barnehageassistent.

Tarifforhandlingene i gang i Oslo

Mandag leverte forhandlingssammenslutningen KAH, som Fagforbundet er en del av, sine krav til Oslo kommune.

– Kommuneøkonomien blir en utfordring

Den stramme økonomien i mange kommuner blir en utfordring når partene i denne sektoren skal bli enige om de ansattes lønnsutvikling.

Ti barnehager ut – Arbeidstilsynet inn

Norlandia vunnet konkurransen om å drifte tre barnehager i hovedstaden. Fagforbundet i Oslo mener det ikke har vært reell konkurranse. Nå skal ti kommunale barnehager selges. Fagforbundet vil kontakte Arbeidstilsynet.

Pensjonskrangel for retten i Oslo

Tore Kristiansen har vært i Arbeidsretten. Lederen i FO Oslo mener kommunen brøt drøftingsretten da de kuttet nyansattes framtidige pensjon med 10 000 kroner i året.

Bilder:

Helse i hvert sveip

Bakterier, blodsøl eller bare bøss – renholderne på Kirkenes sykehus sørger for at det fjernes i en fei. Godt renhold er en forutsetning for gode sykehus.

Drømmer i to land

Fire av fem au pairer i Norge er fra Filippinene, og til enhver tid er det mellom 4000 og 5000 filippinske au pairer i Norge.

Et fag, et mangfold, en livsstil

Aldri har brann- og redningsetatene hatt så mange og varierte oppgaver som i dag.

LO: Godt resultat

LO-leder Gerd Kristiansen gratulerer Fellesforbundet med et godt resultat i frontfagoppgjøret.

Måtte mekle 18 timer på overtid

Meklingen i frontfaget endte med en lønnsvekst på 3,3 % og enighet om å utrede pensjonsspørsmål fram til neste hovedoppgjør. Les alt om meklingsforslaget og kommentarene til det.

– Kan ende opp med 100 kommuner

Norske kommuner bør i framtida ha minst 15.000-20.000 innbyggere for å klare å løse oppgavene på en god måte, fastslår et ekspertutvalg nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lønn på stedet hvil og litt tilbake

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte fra 2012 til 2013.

– Terskelen for å peke ut rasisme er for høy

– Terskelen for å peke ut rasisme-begrepet er blitt for høy. Det er vanskeligere å få noen dømt for rasistiske ytringer enn selv å bli dømt for å si at noen er rasist, mener Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk senter.

– Nytt turnusforslag, et skritt i riktig retning

Den nye skissen til turnusordning i helse og velferdssektoren i Fredrikstad er et skritt i riktig retning, mener lederen i Fagforbundet Fredrikstad, Lisbeth Kristiansen.

Flere fattige unge i Norden

Få arbeidsledige ungdommer i Norden har rett til dagpenger. Flere lever av sosialhjelp og er dermed blitt fattigere enn før.

Eriksson sender Nav på verksted

Sigrun Vågeng får jobben med å avbyråkratisere Nav. LO reagerer på at arbeidstakerne er utelatt fra utvalget.

Ser sammenheng mellom bemanning og vold på Nav

– Følelsen av ikke å bli sett eller hørt skaper mer aggresjon enn et avslag på søknad om penger, mener Håvard S. Nordbø, rådgiver og foredragsholder om sikkerhet. Han støtter Fagforbundets krav om raske tiltak for å øke sikkerheten til de Nav-ansatte.

Mette Nord frykter at arbeidslivet endres

Ansatte er glad for at Arbeidstilsynet godkjente 13 timers vakter i helgene ved Ladegården sykehjem. Fagforbundets leder, Mette Nord, er bekymret over at dette kan være starten på å endre norsk arbeidsliv.

Overleverte barnas grunnlov til kongen

Tusenvis av barn har fylt gullrammede plakater med deres eget forslag til Grunnloven. Kongen fikk personlig overlevert ett allerede fredag.

– Barnevernsansatte er gull verdt

De gode medarbeiderne er barne­vernets viktigste suksessfaktor. – Jeg vil ha personalgruppa i Hole med meg herfra og inn i evigheten, sier barnevernsleder Maria Bikset.

På gata med våre unge

De møter unge på gata, skolen, kjøpesenteret eller Mac’ern, og de er på fornavn. Praten går om forgassere, dataspill – og kjærlighetssorg, konflikter og rusproblemer. Noen av ungdommene har ingen andre voksne å snakke med.

– En au pair er en billig hushjelp

I Danmark organiserer au pairene i LO. Fagorganisasjonen betrakter au pair-ordningen som husarbeid, ikke kulturutveksling.

Vil ha kvinner til å jobbe mer

Fagforbundets Mette Nord og Spekters Anne-Kari Bratten liker dårlig at mange kvinner velger deltid frivillig.

– Lønnsforskjellene må reduseres

Industriarbeidere har fått høyere lønnstillegg de siste åra enn ansatte i kommunene. I tillegg har ledere og akademikere fått høyere lønnsøkning enn øvrige kommunalt ansatte. Dette ønsker Fagforbundet å gjøre noe med i årets tariffoppgjør.

Fikk ingen anbud på barnehagen – kan bli solgt

Av de sju barnehagene som ble lagt ut på anbud, har kommunen bestemt seg for å forhandle om privat drift av tre. – Det viser at dette ikke er noe kommunen bør drive med, mener Fagforbundet Oslo.

Ideelle sykehjem tapte pensjonsstrid

Lagmannsretten har konkludert med at ideelle sykehjem ikke kan kreve at kommunen dekker de ansattes reguleringspremier. Tillegget i pensjon i forhold til lønnsutviklingen må dekkes av sykehjemmene, mener retten.

Tannhelsesekretær vant etter åtte års kamp

– Jeg kan nesten ikke tro det – at jeg endelig blir trodd. Tannhelsesekretær Sissel Mortensen har endelig fått godkjent sine kvikksølvskader som yrkessykdom.

Varsler tøffe tak på arbeidstid

LO-leder Gerd Kristiansen advarer arbeidsgiverne mot å gå løs på arbeidstidsordningene.

Ny frist for buss-aksjon i Trondheim

Busselskapene fikk galgenfrist.

– Frontfagene hemsko for likelønn

Anders Folkestad fyrer løs.

Fri abort i fare

Gamle paroler om rett til fri abort er hentet fram igjen foran 8. mars. Reservasjonsrett for leger er et angrep på abortloven, mener Fagforbundet som oppfordrer til å markere kvinnedagen i rødt.

Alle på jobb annenhver helg

Fredrikstad vil innføre heltidskultur, men det går ikke smertefritt. Kommuneledelsen vil ha byens 4000 turnusarbeidere til å jobbe minst 25 helgetimer i måneden.

Arbeidsgivere vil ha langturnus

Stadig flere arbeidsgivere vil ha ansatte til å jobbe lange vakter. Bunkene med dispensasjonssøknader er tredoblet på tre måneder.

København erstattet stoppeklokka med tillit

Omsorgsbyråd Ninna Thomsen i København kommune erstattet stoppeklokka med en tillitsreform i omsorgssektoren. – Vi sparer tid og har fått mer fornøyde ansatte, sier hun.

Vil ikke skrote arbeidsmiljøloven

Anne-Kari Bratten er ikke enig med Mette Nord i ett og alt, men ingen av dem frykter diskusjon om arbeidstid. Felles mål er heltid innenfor rammen av arbeidsmiljøloven.

– Støtt heller etiopiere i eksil

– Støtt heller den etiopiske opposisjonen i Norge, framfor å gjøre returavtaler med regimet i Etiopia. Det vil alle vinne på, sier Obang Metho.

Oslo kommune fikk bud på barnehagene

Byråd Anniken Hauglie opplyser at private tilbydere har kommet med tilbud på de konkurranseutsatte barnehagene i Oslo. Hvis det er barnehager det ikke har kommet tilbud på, kan de bli solgt.

Ny IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

Trass i høyresidens skepsis mot IA-avtalen underskrev regjeringen og partene i arbeidslivet i dag en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Årets arbeidsgiver 2014

Hilde Christiansen fikk tirsdag Fagforbundets arbeidsgiverpris. Hun fikk prisen for sine gode samarbeidsevner.

Uenige om anbud

Fagforbundet organiserer flest ansatte i helseforetakene. Med sine mange yrkesgrupper og mange medlemmer vil de bidra i diskusjonen om Nasjonal helseplan.

Bussen til barna i Gamle Oslo trolig reddet

Full rulle bussen som kjører barn ved tre barnehager i Oslo sentrum ut i marka, er trolig reddet.

Bøttekonsert mot konkurranseutsetting

Barna dro i gang spade- og bøttekonsert, mens foreldrene holdt engasjerte appeller i et siste forsøk på å stoppe konkurranseutsetting av barnehagene deres.

Slik blir et nytt bussanlegg til 70 millioner stående ubrukt

Et splitter nytt bussanlegg til 70 millioner blir stående ubrukt etter at Ruter la rutetrafikk i Groruddalen ut på nytt anbud. Anbudsvinner har sin egen plan for oppstilling av bussene.

– Vi trenger en klimabevegelse som kommer nedenfra

– Hvis myndighetene hadde elsket kloden like mye som de elsker bankene, så hadde vi hatt penger til å løse klimakrisen for lenge siden, sa klimaaktivist Jonathan Neale på dagens store klimakonferanse i Oslo.

Reportasjer

Årets livsviktige NM

Dette er ingen øvelse. Det er heller ingen ulykke. Det er brann-, ambulanse- og politimannskap som sammen konkurrerer om å være best på livreddende ferdigheter.

En pensjon å leve av

Den siste uka har jeg gjort et lite eksperiment. Jeg har spurt venner og familie i ulike aldre om de vet hva de får i pensjon hvis de slutter å jobbe ved 62, 65 eller 67 år.

Apartheidstaten Israel

Den første uken i mars er «Israeli Apartheid Week», og folk rundt om i Europa mobiliserer til støtte for palestinske rettigheter. I Norge er vi spesielt opptatt av Palestina-spørsmålet. Osloavtalen fra 1993, som vi en gang var så stolte av, har vist seg å være en katastrofe for palestinerne.

Portrett

Ildsjel og forbilde

Musa Gitau kom alene til Nord-Norge som 16-åring. Kjærligheten ga ham navnet Anderssen, og et snekkeroppdrag sikret ham jobb på asylmottaket i Bardu.

Vidar Eriksen

Tegninger fra Vidar Eriksens faste spalte i Fagbladet