Lauras kamp for tilværelsen

Laura Bakke Lillegård valgte å stå opp mot ledelsen i det private omsorgsselskapet Attendo.

Forskjellen på fattige og rike blir stadig større – også i Norge

Forskjellen mellom fattige og rike øker i de fleste land – også i Norge. Mer deltid og midlertidige jobber er viktige årsaker til utviklingen, ifølge en fersk OECD-rapport.

Stanser togene i protest mot jernbanereformen

Ansatte i jernbanen vil streike mot regjeringens privatisering av jernbanen. Alle tog står stille 15. juni mellom klokken 10 og 13.

Lærlingbedrifter skal merkes

I jakten på flere lærlingplasser vil kunnskapsdepartementet merke lærlingbedriftene.

LO forventer at Efta-domstolen dømmer medleverturnus for ulovlig

Efta-domstolen har nå saken om medleverturnusen ved Fossumkollektivet til behandling. De skriftlige innspillene ser ut til å være sammenfallende med LOs syn.

SV vil sikre ansattes pensjon ved konkurranseutsetting

Når offentlig sektor privatiseres, går det ofte ut over de ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Nå vil SV endre lovverket for å sikre ansattes pensjonsrettigheter

Helse- og oppvekstelever lærer beboere på sykehjem å bruke iPad

Beboerne på Nordberghjemmet samles i klubber sammen med elever fra helse og oppvekst. Deltakerne i iPad-klubben får individuell opplæring og gratis nettverk.

– Hva er egentlig forskjellen mellom meg og en maskin?

Han jobber konstant og ser ungene sine én gang i året. Men da arbeidsgiveren hans prøvde å snyte Zhu Xinhua (33) for pensjonen hans, fikk han nok.

I Trondheim klarer Nav å få unge i jobb

To av tre som ellers ville falt utenfor, fortsetter på skole eller i jobb etter at Nav med enkle midler klarer å inspirere dem.

Moss forbereder oppsigelser

155 ansatte, som arbeider med tjenester til funksjonshemmede, er innkalt til kartleggingssamtaler i Moss. Tillitsvalgte er dypt bekymret og har sendt brev til politikerne i kommunen.

Vil ta skatteinnkrevingen fra kommunene

I dag la finansminister Siv Jensen fram en av sine hjertesaker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett: Det handler om å flytte ansvaret for innkreving av skatt ut av kommunene.

- 1,1 milliarder kroner ekstra redder ikke kommunene

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke kommunesektorens frie inntekter med 1,1 milliarder kroner i 2015. – Dette kompenserer ikke for den sviktende økonomien, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Renholder Johanna tilbake fra ebola-oppdrag i Sierra Leone

Spesialrenholder Johanna Kleppestø har nettopp kommet tilbake fra ebolarammede Sierra Leone. Der var oppdraget å forebygge smitte.

Beklaget at helsearbeidere ble oversett

Statssekretær Lisbeth Normann i helse- og omsorgsdepartementet har beklaget overfor Fagforbundet at helsearbeidere ble oversett i meldingen om primærhelsetjenesten.

Forsker: – Mange tiår unna likelønn

Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår, sier Erling Barth. På oppdrag fra regjeringen utredet han og kolleger hvordan vi lå an med likelønn i forkant av årets lønnsoppgjør.

Jensen får ikke ned arbeidsløsheten

Arbeidsløsheten er høyere enn på ti år. LO mener at regjeringen er for passiv.

Arbeiderbevegelsen fra krig til fred. SE BILDENE!

Arbark markerer 70 års jubileet for frigjøringen med unike bilder og dokumenter av og om norsk arbeiderbevegelse i overgangen fra krig til fred.

– Regjeringa overser 125.000 arbeidstakere

Sykepleierforbundet og Legeforeningen har kommet med innspill til regjeringens utforming av framtidens kommunale helsetjenester. Fagforbundet, som representerer tusenvis av helsefagarbeidere, har ikke fått sagt sitt, ifølge forbundsleder Mette Nord.

Fagforbundet og Spekter enige om generelt kronetillegg

Spekter og Fagforbundet/LO forbundene er enige om et forhandlingsresultat for de sykehusansatte som gir et generelt kronetillegg til alle medlemmer.

– Attendo drev et råkjør mot de ansatte

– De stakkars hjemmehjelpene kom til meg heseblesende, alltid lenge etter skjema, forteller en tidligere bruker av Attendo Hjemmetjeneste, Sessa Sidselrud. Hun sa opp avtalen med bedriften.

Sikrer liv i hundre kommuner

Ideen ble til i Norsk Luftambulanse; Å gi brannmannskap utvidede førstehjelpskunnskap og hjertestarter. Nå er kommune nummer hundre med i prosjektet Mens du venter på ambulansen.

Drammen er flyktningmester

Drammen får Bosettingsprisen. – Vi er passe urbane, med nok innvandrere til at det ikke er så uvanlig. De som bosetter seg her, flytter sjelden, sier barnevernpedagog Gudmund Rype.

– Heltid gir gevinst til alle parter

Heltidskultur kan ikke bare vedtas. – Det må skapes en felles virkelighetsforståelse og felles vilje lokalt, mener Fafo-forsker Leif Moland.

Enighet i kommuneoppgjøret

Partene i mellomoppgjøret for kommuneansatte ble i formiddag enige om et resultat. – De kommuneansatte er sikret samme lønnsvekst som i industrien, sier forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

– Vi må mobilisere pensjonistene i valgkampen

– Hvis vi klarer å holde regjeringspartiene unna politisk flertall i flest mulig norske kommuner ved høstens lokalvalg, kan vi begrense skadevirkningene av den borgerlige politikken, mener Jan Davidsen.

Gowry tok fagbrev med full lønn

Hvordan få voksne folk til å vokse? På Blakstad sykehus satser de på utdanning for sine ansatte. De vet at det virker.

Jussprofessor: – Uforsvarlig å sette folk til å gjøre faglig arbeid de ikke er kvalifisert til

Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære dem opp først.

Høyre-velgerne rømmer til Ap

For to år siden ville én av fem medlemmer i Fagforbundet stemme Høyre. Nå har flesteparten forsvunnet til Arbeiderpartiet, som får en oppslutning på drøyt 70 prosent, ifølge en meningsmåling.

Candido har 1500 kroner å leve for i måneden

Han rømte fra massearbeidsledighet i Spania og søkte lykken i Norge. Nå jobber Candido Silveiro som renholder, men må stå i matkø på Fattighuset i Oslo hver fredag.

Disse kommunene sier fortsatt nei til midlertidige ansettelser

Over hele landet jobber LOs tillitsvalgte og folkevalgte fra Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet for å få kommuner, fylker og bydeler til å følge dagens arbeidsmiljølov.

Sykehjemmene blir ikke privatisert

Ansatte i Elverum samlet inn underskrifter og demonstrerte mot forslag om konkurranseutsetting. I går stemte kommunestyret imot.

– Kan ikke integrere bare en kropp

Shabana Rehman får proffer på integrering til å forstå at integrering er umulig om bare kroppen forflytter seg. Også hjertet må bli med på reisen.

Rekordtidlig enighet i statsoppgjøret

Nesten ett døgn før fristen ble partene i statsoppgjøret enige om et anbefalt resultat med en ramme på 2,7 prosent. I kommunesektoren går fristen for et forhandlingsresultat ut ved midnatt.

Arbeidstilsynet gransker Attendo

Arbeidstilsynet vil foreta et tilsyn hos Attendo 11. mai, samtidig som Oslo kommune gransker den private omsorgsbedriften. Som om ikke dette var nok gransker også Attendo seg selv.

Ufaglærte uten opplæring gjør sykepleier-oppgaver i Attendo

Ifølge Cathrine Hoaas, sykepleier i Attendo Hjemmetjeneste, er praksisen skremmende og ulovlig.

Leverer 3500 underskrifter mot privatisering

Ansatte på sykehjemmene i Elverum tror ikke på myten om bedre kvalitet for beboerne og bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Oslo-oppgjøret i mål

I Oslo kommune får Fagforbundets medlemmer en lønnsøkning på 1,7 prosent, eller minumum 6500 kroner.

Fra 1. juli er det frislipp for midlertidige ansettelser

Ny arbeidsmiljølov vil gjelde fra 1. juli.

Tøffe tak for tøffe yrkesvalg

Guro Sandvin (14) puster tungt. Det er kokende varmt i den isolerte røykdykkerdressen. Flaska på ryggen tynger. Tredemølla går fortere.

Krever slutt på hemmelighold i TISA-forhandlingene

Åtte forbundsledere krever åpenhet i forhandlingene om handelsavtalen TISA. – Det vi så langt vet, styrker våre bekymringer for avtalen, sier leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Sju forbund overleverer felles krav om hybridpensjon

Nå skal de overbevise om at hybridpensjonen er forutsigbar også for arbeidsgiver.

Barnehjem finner rett familie til barna

Ingen barn flytter fra Heggeli og inn i en familie før familiekonsulenten er sikker på at barn og familie passer sammen. Familien følges tett hele tida. Derfor er risikoen liten for at et barn fra barnehjemmet skal oppleve nye brudd.

– Må sikres lønnsvekst

Mellomoppgjøret er i gang. – Vi skal vise ansvarlighet, men kommuneansatte må sikres en lønnsvekst på linje med det som ble oppnådd i frontfagene, sier forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

Ansatte med sterk kritikk mot Attendo Hjemmetjeneste

Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i Attendo Hjemmetjeneste.

Rissa frifunnet etter masseoppsigelse, men neppe endring av rettspraksis

Ett av Fagforbundets medlemmer gikk til sak etter at Rissa kommune sa opp ti ansatte. Han tapte både i tingretten og lagmannsretten. Nå har Høyesterett avvist å behandle anken.

LO/NHO-oppgjøret godkjent

Uten en eneste kritisk merknad godkjente LOs representantskap i formiddag lønnsoppgjøret mellom LO og NHO.

LO-folket strømmer til Ap

Over 60 prosent av de LO-organiserte vil nå stemme på Arbeiderpartiet, viser fersk meningsmåling.

Statsoppgjøret er i gang

Både LO, Unio og Akademikerne et moderat lønnsoppgjør for de statsansatte, men Akademikerne vil helst bruke alle pengene på lokale lønnstillegg. YS vil sprenge de økonomiske rammene fra LO/NHO-oppgjøret

– Vi må kjempe kampen på nytt

Et anstendig arbeidsliv er ingen selvfølge.

Hybridpensjonen kommer for fullt

Å gå fra ytelses- til ren innskuddspensjon er en dramatisk endring. Midt mellom disse to modellene ligger hybriden og sier ingenting, men den kan altså komme begge parter til gode.

Nav og sykehjem sammen om inkludering

Anne Grethe Flissundet forsyner språkelever med nye ord og uttrykk hver uke. Slik hjelper hun innvandrere med å få jobb, Nav-kontoret med integrering og sykehjemmet med rekruttering.

Kemnerne gjør opprør mot regjeringen

Norsk skatteinnkreving er på topp i verden. Likevel ønsker regjeringen en total omlegging i form av en kraftig sentralisering.

Viktig trygderettsdom for brannmenn med kreft

Om noen uker er det ventet at Trygderetten avsier kjennelse i Fagforbundets første sak for brannmenn rammet av kreft.

Forbundsadvokat til sak mot Fagforbundet

Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby går til sak mot arbeidsgiver Fagforbundet. Hun mener Fagforbundet har brutt spillereglene i arbeidsmiljøloven.

LO Stat og Spekter enige om lavlønnstillegg på 3400 kroner

LO Stat og Spekter er enige om rammene for lønnsoppgjøret i Spekter. Fortsatt gjenstår forhandlingene for sykehusene og ute i bedriftene.

Språkets riddere

Språk vekker så sterke følelser at de ansatte i Språkrådet noen ganger må avverge håndgemeng.

Fagforbundets leder vil forsvare dagens innsynsregler

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet reagerer sterkt på et forslag i Stortinget om å begrense innsynet i byrådssaker.

Vikar vant over Elverum kommune

Etter flere vikariater i Elverum kommune, krevde kvinnen fast stilling. Nå har hun vunnet over kommunen for andre gang, og har krav på både fast stilling og oppreisning.

Tror Venstre kan snu om søndagsåpent

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er åpnet for at Venstre kan snu i spørsmålet om søndagsåpne butikker.

Sykehjem ville sparke helsefagarbeider som krevde fast jobb

Hun jobbet fire år som vikar på sykehjem. Da fagforeninga krevde at helsefagarbeideren fra Bærum skulle få fast jobb, svarte sykehjemmet at de ikke hadde bruk for henne lenger.

– Nav og arbeid har skilt lag

• Nav kan altfor lite om arbeidslivet. • Nav-kontorene trenger bedre ledere. • Nav må drive mer arbeidsformidling selv.

Mer i pungen til medlemmer med Virke-avtale

Årets lønnsoppgjør gir 2,7 prosent i lønnsøkning.

Avtaler i bemannings-bransjen: – En verkebyll i arbeidslivet

Verken Arbeiderpartiet eller LO har fulgt med i timen, mener Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Nav-direktøren får sparken

Lystad må gå etter datasprekk på 1,5 mrd. og manglende evne til å sette hele folket i arbeid.

Tett på historien om 9. april

I morgentimene 9. april 1940 ble den tyske krysseren Blücher senket i Oslofjorden. Skoleelevene fra Drøbak er bare en kort fergetur unna den dramatiske krigshistorien.

Kvinnelønna synker

Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener bare 80 prosent av lønna til like høyt utdannede menn. Prosentandelen synker.

Omsorgsansatte kan miste jobben i Nedre Eiker

Nedre Eiker har i lengre tid slitt med økonomien og for høye utgifter i omsorgssektoren. Etter påske kan opp mot 70 ansatte bli oppsagt.

Asylbarna har både navn og ansikt

Regjeringen har laget en ny asylavtale. Hør barna selv fortelle om sine liv.

Kommunen frikjent i Bukkøy-saken

Helsepersonellet i Bydel Gamle Oslo har utført et samvittighetsfullt og solid arbeid, heter det i dommen fra Oslo tingrett der kommunen frikjennes for tiltalen for å ikke ha gitt god nok helsehjelp.

Asylmottak satt i brann

Natt til påskeaften ble et planlagt asylmottak i den vesle byen Tröglitz sørvest for Berlin satt i brann. 40 flyktninger som etter planen skulle flytte inn i mai, står nå uten husvære.

Mellomoppgjøret i havn

Torsdag kveld ble LO og NHO enige om en løsning i meklomoppgjøret, uten et generelt tillegg. Partene er enige om at rammen fpr oppgjøret er 2,2 prosent.

Yrkesskadd vant fram etter fire år i motbakke

Å få erstatning for yrkesskade er en omstendelig prosess. For Anitha Haugom tok det fire år. – Hadde det ikke vært for hjelpen fra Fagforbundet, hadde jeg ventet ennå, sier hun.

Dette er fagbevegelsens neste konflikter med regjeringen

Her er oversikten over sakene som vil skape konflikt mellom regjeringen og fagbevegelsen i tida som kommer.

Stortinget har vedtatt den «nye» arbeidsmiljøloven

LO-leder Gerd Kristiansen berømmer de tillitsvalgte som jobber for å få kommuner og fylker til å følge den «gamle».

Ordfører: – Kommunereformen skaper a- og b-kommuner

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) slakter regjeringens forslag til hvilke oppgaver kommunene skal få etter kommunereformen.

Psykiatri: Jan Åge hjelper andre på rett spor

Han var stemplet som håpløs allerede som åtte-åring. Nå hjelper han andre som har gitt opp.

– Dette er ingen frifinnelse

Helsetilsynet mener rettssaken mot Oslo kommune har avslørt alvorlig faglig svikt, dårlig kommunikasjon og manglende rutiner i hjemmetjenesten.

Tilsvar fra Oslo kommune

Oslo har bedt om følgende tilsvar til saken «– Dette er ingen frifinnelse» på fagbladet.no.

Nigeria: – Militære aksjoner stopper ikke volden

Nord i Nigeria er islamistsekten Boko Haram fortsatt på offensiven, åtte måneder etter at de kidnappet mer enn 200 skolejenter. Men problemene nord i Afrikas mest folkerike stat krever en politisk løsning.

– Vi gir ikke opp kampen!

Endringene i arbeidsmiljøloven rykket ett hakk nærmere i dag. Det ble markert med ny motstand foran Stortinget.

Tyske ordførere vil ha bedre vern

En tysk ordfører trekker seg på grunn av nynazistiske aksjoner. Nå vil politikere ha en egen lov som forbyr demonstrasjoner foran privatboligene deres.

Dag Skaseth hedret for innsats mot kreftfare

For første gang er Fagforbundets yrkesskadepris for brann- og redningstjeneste delt ut.

EU godtar nasjonale regler for å begrense vikarbyråer

EU-domstolen gjør det mulig å begrense bruken av innleid arbeidskraft gjennom en tariffavtale.

Tre-årsregelen gjelder ikke alle

De lovte en enklere arbeidsmiljølov, nå blir den mer komplisert enn noen gang.

Vil bøtelegge kommuner i mobbesaker

Barneombudet bør få mulighet til å bøtelegge kommuner som ikke følger opp mobbeofre i skolen, mener Djupedalutvalget. – Elever må få like sterkt rettsvern som arbeidstakere, mener Øystein Djupedal.

Ingen streik i Norlandia-barnehagene

Det blir ingen streik i Norlandia-barnehagene etter at partene ble enige om et anbefalt resultat på morgenkvisten i dag.

Må finne en lavtlønnsløsning

Mellomoppgjøret er i gang, og i løpet av neste uke må en løsning på plass

– De med lav eller ingen utdanning blir de største taperne

Regjeringen er enig med samarbeidspartiene om generell adgang til midlertidige ansettelser og mer søndagsjobbing. – De med lav utdanning blir de største taperne, mener leder Mette Nord i Fagforbundet.

«Svenskjävel» i Oslo

Da den svenske filmskaperen Ronnie Sandahl skulle lage spillefilm om unge svensker på jakt etter jobb og en trygg framtid, måtte han dra til Oslo. I dag har filmen norgespremiere.

Neste år må alle kommuner tilby øyeblikkelig hjelp

Fra neste år må alle kommuner tilby øyeblikkelig hjelp som et døgntilbud til alle med avklarte lidelser og kjent behandling. Fire kommuner på Jæren har tjuvstartet, og har nå mer enn ett års erfaring med 12 sengeplasser.

Auka tryggleik med GPS

GPS-sporing av personar med demens gjer pårørande tryggare. Men teknologien må bli betre om fleire gamle sprekingar skal ha nytte av sporingseininga.

Oslo kommune tiltalt for to dødsfall

En vintermorgen for fem år siden ble 83 år gamle Jorunn Bukkøy funnet død på fortauet utenfor leiligheten sin. Hadde Oslo kommune gitt henne god nok hjelp? Dette skal tingretten nå ta stilling til.

Klart for mellomoppgjør

Mandag starter forhandlingene i mellomoppgjøret. Resultatet kan komme raskt, kanskje i løpet av ti dager.

Ga turtips til Mette-Marit

Over 2000 barnehager over hele landet har i dag markert årets barnehagedag. I Oslo deltok selveste kronprinsesse Mette Marit i markeringen.

LO: – Svært, svært skuffet

Samarbeidspartiene på Stortinget viderefører Erikssons forslag om midlertidige ansettelser

Ingen barnehagestreik i dag

Partene i Norlandia-oppgjøret har bestemt seg for å ta pause i meklingen fram til mandag.

Barn eksploderer ikke uten grunn

Når barnet eksploderer, har det allerede skjedd noe som trigger. Det er SFO-ansattes jobb å gjenkjenne signalene og hjelpe barnet ut av situasjonen. Helst før barnet klikker.

Oslo: Fortsatt strid om pensjon for ansatte som privatiseres

Urimelig og urettferdig, mener Fagforbundet om Oslo-byrådets forslag til pensjonsløsning.

– Det var staten som skapte Apple, Google og Tesla. Stater er undervurdert

Statens rolle i å skape nye og spennende produkter og tjenester er kraftig undervurdert, mener den verdenskjente professoren Mariana Mazzucato.

– Jeg vurderte aldri å lukke øynene og late som ingenting. Jeg var helt sikker på at det var skurker i ledelsen

Busselektriker Jan Erik Skog bidro til at korrupsjonsskandalen i Unibuss ble rullet opp. Nå er han tildelt Fritt Ords Pris.

Slik markeres kvinnedagen

Det nærmer seg den internasjonale kvinnedagen, og flere forbund har planlagt arrangementer for å markere dagen.

Sammen for flere lærlinger og mer heltid

Spekter og Fagforbundet fortsetter samarbeidet for redusert fravær, flere lærlinger og økt heltid i helseforetakene. De vil også utvikle nye utdanningstilbud.

– Samarbeid framfor konkurranse

NHO Service vil konkurranseutsette flere velferdstjenester. I Lunner kommune har de heller valgt samarbeid.

Årets arbeidsgiver er sjef for renhold

Kjersti Lohne Enersen fra Vestre Viken ble i dag tildelt Fagforbundets arbeidsgiverpris.

Spent på framtida for kirkeansatte

I dag er Stig Jørund B. Arnesen ansatt i staten. Fra 1. januar 2017 skal presten være ansatt i Den norske kirke. Men han vet ennå ikke hvor og på hvilke betingelser.

Setter renholdsstandard i Hedmark

Som ung renholder var Mona Nordsveen skeptisk til både mopp og fagbrev. Nå bidrar 66-åringen til ny standard for renhold i Hedmark.

Leder langer ut mot politisk ledelse

– Det fins ikke en eneste saklig grunn til å sette renhold i Tromsø ut på anbud. Det sier Johan Revold som har vært enhetsleder i Fagrent i Tromsø de ti siste åra. Han er opprørt over byrådets vedtak.

Virke mener LO og NHO tenker gammeldags om fagopplæring

Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO står mot hverandre i striden om fagopplæringen. LO støtter NHO.

Norske ledere har blitt mer autoritære

Medbestemmelse er grunnsteinen i den norske modellen. Men norsk arbeidsliv har blitt langt mer toppstyrt, mener forskere.

Ny rapport: Fem ganger så mange må jobbe søndag

Søndagsåpne butikker vil bety en femdobling av handelsansatte som får ukas siste dag som arbeidsdag. – Dramatisk, sier HK-leder.

Beskyldes for talltriksing

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen mener arbeidsministeren bedriver talltriksing og tull i debatten om midlertidige ansettelser.

Kjøper parktjenester for 51 mill. i blinde

Oslo kommune skal kjøpe parktjenester for 51 millioner kroner i år, men de vet verken om det er billigere eller bedre enn å gjøre tjenesten med egne ansatte.

Bare én videregående tilbyr utdanning i fotterapi og ortopediteknikk

Ungdommer fra hele landet kommer til Rosenvilde i Bærum for å lære fotterapi og ortopediteknikk.

Stoppet privatisering – reddet pensjonen

De har fryktet for både pensjonen og jobbene sine. Etter åtte år med usikkerhet, har bystyret i Flora sagt nei til å konkurranseutsette renholdernes arbeid.

Truer med å sette Ryanair på bakken

Ryanair starter ruter fra København, men nekter å inngå lokale lønnsavtaler.

– Regjeringen undergraver partenes rolle i fagutdanningen

LO mener at regjeringen følger et mønster når partene i arbeidslivet skyves til side når fagopplæringen skal evalueres. LO og NHO er enige om å protestere.

Sortland beholder sine renholdere

Sortland beholder renholdet i egenregi. Etter halvannet års innsats fra tillitsvalgte og ansatte, ønsket ikke en eneste politiker lenger å utrede anbud.

Rødgrønn ungdom samler seg før valget

For andre gang i historien samler ungdommene i Fagforbunet og de rødgrønne partiene seg for å samarbeide før lokalvalget til høsten.

KS: Minimalt å forhandle om

Ifølge kommunenes arbeidsgiverforening KS har de ansatte i kommunene allerede fått mer penger enn den anslåtte lønnsøkningen i år.

Krevende utfordringer for fagbevegelsen

LO-leder Gerd Kristiansen vil styrke fagbevegelsen for å møte regjeringens politikk. Mette Nord lover å sikre medlemmene reallønnsutvikling også i år.

Har ikke sett 3-tallet

Ansatte i kommersielle institusjoner sakker akterut. Det vil Fagforbundet gjøre noe med.

Fengslet og torturert i hjemlandet, får internasjonal fagforeningspris

Lederne for det nå forbudte Lærerforbundet i Bahrain får Arthur Svensson-prisen for 2015.

Ny brannutdaning blir lagt til Nord-Norge

Brann- og redningspersonell skal endelig få sin fagutdanning. Skolen vil bli lagt til Tjeldsund i Ofoten. Det får blandet mottakelse.

– Kan bli streik i år

Leder i LO Stat, Tone Rønholdtangen, advarte statsråd Jan Tore Sanner om at det kan bli streik hvis den lokale potten blir for stor på bekostning av den sentrale.

LO: – Tariffresultatet viser at det norske systemet fungerer godt

– Resultatet viser at fjorårets lønnsoppgjør var fornuftig, og at en ordnet lønnsdannelse er et stort fortrinn for norsk økonomi, mener LO-leder Gerd Kristiansen.

Høyre vil ha med Ap på kompromiss om arbeidsmiljøloven

Saksordfører Arve Kambe (H) vil at Ap skal slutte å høre på LO og bli med i et kompromis om arbeidsmiljøloven.

Traff nesten blink

Partene i frontfaget mente lønnsveksten i Norge i 2014 skulle være 3,3 prosent. Den ble 3,1 prosent.

Ny EU-dom gjør arbeidet mot sosial dumping enklere

– Dommen representerer en kursendring fra EU-domstolen.

– Kvinnelønna har seks års etterslep. Likelønnsfanen må løftes i lønnsoppgjøret

Lønnsgapet mellom kvinner og menn er gjenstridig. Hvordan angripe det i et mellomoppgjør som attpåtil spås å bli et nulloppgjør?

Moren stilte opp i tv-show og fortalte om sønnens selvmord

Terskelen for å snakke om psykiske lidelser er livsfarlig høy. Derfor stilte Borghild Spiten Mathisen opp i et tv-show og fortalte om sønnens selvmord. Hun vil at flere skal tørre å be om hjelp i tide.

Oddny Miljeteig: Bergens sosialistiske mor og SVs mulig nye nestleder

– All politikk må sjåast frå brusteinen, seier Oddny Miljeteig.

Snart tariffstart

LO samles til representantskap om en uke. Før påske skal LO og NHO være i mål. Kommuneoppgjøret starter 23. april.

Skålte for pensjonsseier

Gleden sto i taket på Rødtvet sykehjem etter at hjelpepleierne Anne Karin Nilsen og Karin Rones likevel kan gå av med full pensjon. Byrådet i Oslo snudde etter reportasjene i frifagbevegelse.no og LO-Aktuelt.

Håvard (28) ble ufør, men har fått hjelp, jobb og tro på framtida

Håvard Blisten følte seg som en taper da han ble ufør som 28-åring. Kaffeinteressen og et pilotprosjekt i Nav har gitt ham en fot innenfor arbeidslivet og troen på framtida.

Unnskyldning og oppreisning etter 70 år

På den internasjonale romdagen fikk norske sigøynere en unnskyldning for den rasistiske ekskluderingspolitikken norske myndigheter førte før og under holocaust.

ETTER JOBB

Smørblid

Mellom Karis fjellgård og de heteste trendene i storbyen går det en usynlig linje. Fjellsmør og pultost er ettertraktet blant byfolk.

Portrett

Vaktbikkja

Han er uredd og utholdende og tåler ekstreme påkjenninger. Nei, vi snakker ikke om Jan Erik Skog, vi snakker om bikkja hans. Men der du treffer herren, treffer du også riesenschnauzeren Ulrik – og de har mye til felles.

BILDESERIER

Ringeren i rådhuset

Laura Marie Rueslåtten Olseng har landets særeste jobb. Og landets største konsertpublikum. Møt klokkenisten i Oslo rådhus.

VIDAR ERIKSEN

Tegninger fra Vidar Eriksens faste spalte i Fagbladet